Klub rodičů samoživitelů – odkaz

Klub svobodných matek z.s. je neziskovou organizací, která pomáhá všem rodičům samoživitelům z celé České republiky. Naše pomoc je zaměřena jak na rodiče, tak na jejich děti. Rodičům se snažíme pomáhat bezplatnou právní poradnou, ucelenými informacemi pro nejrůznější životní situace, do kterých se rodič samoživitel může dostat. Součástí našich služeb je i bezplatná právní pomoc […]

Continue reading


Letní prázdninový provoz 2020

Naše mateřská škola otevřena letos v červenci a srpnu nebude. Otevřené budou tyto mateřské školy: 13.7. – 24.7. 2020 bude otevřeno v ZŠ a MŠ Weberova a MŠ U Železničního mostu 27.7. – 7.8. 2020 bude otevřena ZŠ a MŠ Radlická (MŠ Na Pláni a MŠ Nad Laurovou) 10.8. – 21.8. 2020 bude otevřena ZŠ […]

Continue reading


Projekt OP VVV: Šablony II – MŠ Nad Palatou

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Mateřská škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projektem s názvem „Šablony II – MŠ Nad Palatou“ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011296 Realizace projektu: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021 Celková výše dotace: 621 884,- Kč Zvolené […]

Continue reading