Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v MŠ Nad Palatou 613 i odloučeném pracovišti MŠ Pod Lipkami 5 proběhne

27. března 2018 od 15 do 17 hodin a 12. dubna 2018 od 15 do 17 hodin.