Letní prázdninový provoz 2020

Naše mateřská škola otevřena letos v červenci a srpnu nebude.
Otevřené budou tyto mateřské školy:
13.7. – 24.7. 2020 bude otevřeno v ZŠ a MŠ Weberova a MŠ U Železničního mostu
27.7. – 7.8. 2020 bude otevřena ZŠ a MŠ Radlická (MŠ Na Pláni a MŠ Nad Laurovou)
10.8. – 21.8. 2020 bude otevřena ZŠ a MŠ U Tyršovy školy (MŠ U Tyršovy školy 3)

Školní rok končí 30. 6. 2020. Nový školní rok začíná 1. 9. 2020.

MŠ Letní provoz 2020