„Obědy do škol“ – podmínky a žádost pro obědy zdarma ve šk. roce 2020/2021

Pokud se vaše rodina dostane do tíživé finanční situace, můžete využít možnosti požádat Městskou část Praha 5  o příspěvek na školní stravování vašich dětí. Pravidla pro rok 2020/2021 a formulář žádosti najdete pod následujícím odkazem.

Termín odevzdání žádosti je do 30.9. 2020 na Odbor školství MČ Praha 5, nám. 14. října, 1. patro.

https://www.praha5.cz/kategorie/urad/dokumenty-odboru/odbor-skolstvi/obedy-do-skol-na-skolni-rok-2020-2021/