Přihlašování končí 15. 4. – Prázdninový provoz 2018

  • Prázdninový provoz MŠ 2018
  • V případě zájmu odevzdá zákonný zástupce dítěte Žádost o zařazení do letního provozu na Odbor školství ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 a to od 1. 3. 2018 do 15. 4. 2018. (Seznamy zájemců budou školám předány přímo z odboru školstvído 30. 4. 2018)
  • Tiskopis „Žádost o zařazení do letního provozu MŠ 2018“ – rodič vyplňuje 2x, spodní část dostane zpět s potvrzením o přijetí žádosti na odboru školství.
  • Pro dokončení přijetí dítěte na prázdninový provoz bude  ještě potřeba následně zaplatit stravné a školné v příslušné vybrané prázdninové školce. Termíny budou ještě upřesněny jednotlivými školkami.
  • Letní provoz MŠ 2018_info a žádost

Přehled provozu mateřských škol v r. 2018

Usnesení RMČ Praha 5 – Letní provoz MŠ