Provoz MŠ v době vánočních svátků 2018

Ve dnech: čtvrtek 27. 12. 2018, pátek 28. 12. 2018 a pondělí 31. 12. 2018 bude provoz mateřské školy přerušen.

Provoz v mateřské škole bude zahájen ve středu 2. 1. 2019.

 

 

Městská část Praha 5, 3. zasedání Rady městské části Praha 5, konané dne 28.11.2018
číslo usnesení RMČ/3/1583/2018
29. bod programu
Předkladatel: Mgr. Renáta Zajíčková, 1. místostarostka MČ Praha 5
Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 ve dnech vánočních prázdnin školního roku 2018/2019
Rada městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. přerušení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin ve školním roce 2018/2019 v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
Poměr hlasování: 9/0/0