Poděkování – Slavnosti škol 14. 10. 2017

Děkujeme za účast i podporu všem zúčastněným rodičům a všem účinkujícím dětem za krásná vystoupení. Slavnosti se opravdu vydařily díky Vám, paním učitelkám, které vše připravily, organizátorům z MČ Praha 5 i krásnému počasí.

20171014_105145                20171014_101240

Můžeme se určitě těšit na další ročník.