Zápis do MŠ 2018/2019

Vážení rodiče,

formulář k přijetí do MŠ je možné vytvořit v aplikaci k podpoře zápisu.

Adresa aplikace je:

https://zapisdoms.praha5.cz/

Kritéria zápisu do MŠ Nad Palatou pro rok 2018_2019

 

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO MŠ NAD PALATOU ( i Pod Lipkami) 

3. 5. 2018  8.30 – 12 hod. a 13 – 16.30 hod. v budově Nad Palatou 29/613

S sebou přineste:

vytištěnou přihlášku, potvrzenou lékařskou zprávu o očkování a doporučení k nástupu do MŠ (potvrzení o očkování neplatí pro děti nastupující k povinné předškolní docházce)

průkaz totožnosti žadatele (rodiče), rodný list dítěte a potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (v občanském průkazu rodiče nebo dítěte nebo potvrzení z evidence obyvatel úřadu Prahy 5)

Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR – vše v originálu.