ZÁPIS DO MŠ 2019/2020

Zápisy

Na webové aplikaci zapisdoms.praha5.cz  budou v dubnu ke stažení a vyplnění přihlášky do mateřských škol.

Vyplněnou přihlášku, potvrzenou dětským lékařem (povinná očkování) přinesou zákonní zástupci, popř. jimi zplnomocněné osoby dne 2. 5. 2019 v době od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.                            nebo 3. 5. 2019 v době od 10.00 do 14.00 hod do budovy MŠ Nad Palatou 613 (platí pro zájemce o přijetí na obě budovy – MŠ Nad Palatou i MŠ Pod Lipkami). Při předání přihlášky mohou rodiče uvést preference budovy, konečné rozhodnutí o zařazení dětí si však vyhrazuje mateřská škola.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno do 30. dnů od podání přihlášky (do 2.6.2019).

Po projednání se zřizovatelem budou před začátkem zápisu budou zveřejněna Kriteria pro přijetí dětí pro školní rok 2019/2020.

Kritéria zápisu 2019_2020