Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis do mateřské školy bude probíhat v měsíci květnu 2020.
Přijímání přihlášek:
4. 5. 2020; 10-12 a 13-17 hod.
5. 5. 2020; 10-12 a 13-15  hod.

Přihlášky bude možné stáhnout od dubna na  http://zapisdoms.praha5.cz

Přihláška do MŠ  Nad Palatou i na odloučené pracoviště MŠ Pod Lipkami se podává pouze jedna, a to ředitelce v budově Nad Palatou 613. O konečném umístění dětí rozhodne počet přijatých přihlášek, respektive přijaté děti jsou až následně rozdělovány do budov a tříd podle přání rodičů a kapacity budov.

Správní řízení trvá 30 dní. Seznam kódů přijatých dětí bude vyvěšen na těchto web. stránkách MŠ Nad Palatou.