Klub rodičů samoživitelů – odkaz

Klub svobodných matek z.s. je neziskovou organizací, která pomáhá všem
rodičům samoživitelům z celé České republiky. Naše pomoc je zaměřena jak
na rodiče, tak na jejich děti. Rodičům se snažíme pomáhat bezplatnou
právní poradnou, ucelenými informacemi pro nejrůznější životní situace,
do kterých se rodič samoživitel může dostat. Součástí našich služeb je i
bezplatná právní pomoc při vymáhání dlužného výživného rodičům
samoživitelům. Zprostředkováváme materiální pomoc, poskytujeme přímou
finanční pomoc, a to v rámci jednotlivých programů, určených pro potřeby
dětí např. hradíme tábory, obědy ve škole či školní potřeby. Součástí
Klubu jsou i dvě FB skupiny, jejichž účelem je propojování maminek a
tatínků mezi sebou, tak aby měli možnost třeba najít spřátelenou duši v
tomto nelehkém životním období. Smyslem naší iniciativy je pomoc
samoživitelům na základě solidarity i mezi sebou.

Pro maminky: https://www.facebook.com/…87/
Pro tatínky: https://www.facebook.com/…39/

Informace o Klubu a jeho aktuální pomoci najdete na naší stránce
http://www.klubsvobodnychmatek.cz

Budeme moc rádi, pokud informaci předáte potřebným maminkám a tatínkům,
protože tak můžeme společně pomáhat dětem z neúplných rodin, žít
důstojný život takovým způsobem, jaký je pro ostatní normální.


S přátelským pozdravem,

Veronika Kyptová
Regionální koordinátorka Klubu svobodných matek z.s.
e-mail: praharegion@klubsvobodnychmatek.cz
http://www.klubsvobodnychmatek.cz
https://www.facebook.com/…ek/