Prázdninový provoz _ Rozdělení dětí do obou budov MŠ

Přijaté děti k prázdninovému provozu jsou všechny děti, které v termínu 9. 6. 2022 doručily                    do MŠ Nad Palatou přihlášku a platby za školné a stravné, popř. s ředitelkou dohodli náhradní termín.

 

Do obou budov jsou děti rozděleny následovně:

Do budovy Nad Palatou 613 děti z MŠ: provoz (6:30 – 17 hod.)

Beníškové

Holečkova

Kroupova

Kudrnova „U krtečka“

Nad Palatou

Radlická

U Železničního mostu

Waltrovka

 

 

Do budovy Pod Lipkami děti z MŠ: (provoz 7 – 17 hod.)

Trojdílná – Duha

Kořenského (14. října)

Pod Lipkami

Peroutkova

Podbělohorská

Santoška

Tyršova

Weberova

———————————————————————————————————————-

 

Pro případ, že v červenci a srpnu budete potřebovat dítě umístit do mateřské školy, budou v provozu tyto MŠ:

od 11. do 22. 7. – MŠ „U Krtečka“ Kudrnova a MŠ nám. 14. října (MŠ a ZŠ Kořenského)

od 25. 7. do 5. 8. – MŠ Holečkova (MŠ a ZŠ Grafická)

od 8. do 19. 8. MŠ Nad Palatou

Od 1. 7.  do 9. 7. a od 22. 8 do 31. 8. bude ve všech MŠ zavřeno.

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022

Na prázdninový provoz je potřeba se přihlásit předem – informace najdete v šatnách dětí ve školce. Vyplňte tam do konce dubna předběžný dotazník i v případě, že prázdninový povoz nevyužijete.

Na jiné školky je potřeba přinést v určený den přihlášku s evidenčním listem kmenové školky. Obojí vám předáme osobně ve školce v květnu. Také zveřejníme na nástěnkách termíny přihlašování v jednotlivých školkách.