Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Podle § 3 a § 6  vyhl. č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění

stanovujeme výši úplaty o předškolním vzdělávání (školkovné) od 1.9.2022

na 1300 Kč za celodenní vzdělávání a  860 Kč  za polodenní vzdělávání.

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.