Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Podle § 3 a § 6  vyhl. č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění

stanovujeme výši úplaty o předškolním vzdělávání (školkovné) od 1.9.2021

na 1200 Kč za celodenní vzdělávání a  800 Kč  za polodenní vzdělávání

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

34 Směrnice – úplata za předšk. vzděl. 2020-aktual. původní pro publikování