Zápis do MŠ

Vážení rodiče,

zápis na nový školní rok 2023/2024 proběhne 2. a 3. května 2023.

Přihlášky budou od 11. dubna ke stažení na https://zapisdoms-praha5.praha.eu/.

S vyplněnou přihláškou, potvrzenou od pediatra, přijdete 2. 5. od 11 do 16.30 hod.

nebo 3.5. od 10 do 13 hod. do budovy Nad Palatou 29/613.

Rozdělení dětí do budovy nad Palatou nebo Pod Lipkami se v přihlášce nerozlišuje. Preferenci napište na 1. stranu přihlášky vpravo dolů. Na webu toto nejde rozlišit.  

Více informací najdete přímo na webu https://zapisdoms-praha5.praha.eu/.

Kritéria zápisu pro školní rok 2023_2024

———————————————————————————————————————

Zápis (запис до дошкільного навчального закладу) pro děti s povolením pobytu v režimu dočasné ochrany proběhne 13.5. 2023. Přihlášky budu vybírány hromadně pro všechny MŠ Prahy 5  dne 13.06.2023 od 13.00 hod. do 15.00 hod. v zasedací místnosti ZMČ č. 603, 6. patro, budova ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15

Podrobnosti, včetně formuláře žádosti, budou vyvěšeny zde jeden měsíc před zápisem.

https://zapisdoms-praha5.praha.eu/uk/zadost/oprijeti

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.