Naše filosofie

Předškolní období je pro vývoj osobnosti dítěte velmi významné. Poznatky a zkušenosti získané v tomto období jsou trvalé. Dítě získává zkušenosti především ve své rodině, která je ve výchově nenahraditelná. Mateřská škola rodinnou výchovu vhodně doplňuje, nabízí dětem množství nových podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. V kolektivu dětí se učí rozhodovat samo za sebe a získává cenné zkušenosti jak porozumět životu ve společnosti dalších lidí.

Nejefektivnější metodou pro předškolní dítě je hra. Hra umožní dítěti prožít nové situace a uplatnit své zkušenosti a nové zážitky. Při hře se rozvíjí fyzické a duševní schopnosti, sociální chování, představivost, logické myšlení. Proto hra převažuje ve většině plánovaných i spontánních činností v mateřské škole.

V rámci života naší školky nabízíme dětem také učit se vědomě zdravě žít a chránit prostředí kolem sebe (třídíme odpad, účastníme se některých ekologických programů pro děti, trávíme co nejvíce času venku a další).

Jídelníček je sestavován podle platných norem pro stravování ve školních jídelnách pro děti od 3 do 6ti let. Denně děti dostávají čerstvou zeleninu a ovoce, několikrát v týdnu zařazujeme celozrnné a tmavé pečivo a dDbáme na dodržování pitného režimu. Děti mají možnost výběru nápojů – mléko a ovocný nebo bylinkový čaj ke svačině, ovocnou šťávu nebo pitnou vodu bez příchuti mají k dispozici v průběhu celého dne.

Jednou z našich priorit je bezpečnost dětí. Budova MŠ je vybavena bezpečnostním systémem napojeným na městskou policii, vybavení školy a zahrad splňuje bezpečnostní normy EU. Mimo dobu příchodu a odchodu dětí jsou budovy MŠ uzamčeny, vrátka vnějšího oplocení zahrady jsou zabezpečena elektromagnetem. Děti vydáváme pouze oprávněným osobám.