Projekt „Obědy do škol“-pomoc sociálně slabým rodinám

Pro zařazení do projektu „Obědy do škol „ je podmínka pobírat přídavek na dítě + jednu další sociální dávku (např. podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, invalidní důchod, příspěvek na bydlení, …).

 Termín odevzdání do 30. 9. 2021 na Odbor školství, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 1.  patro. Pozor! Později již podat NELZE

 

Žádost o příspěvek 2022 

Pravidla Obědy do škol

Souhlas-zákonného-zástupce-se-zpracováním-osobních-údajů