Stravování

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK KUCHYNĚ MŠ NAD PALATOU 

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK KUCHYNĚ MŠ POD LIPKAMI 

 

Platby za stravné:

Ceny od 1. 9. 2023

Celodenní 50,- Kč (dítě nad 6 let – tj. s odkladem školní docházky 52,-Kč)

Polodenní 38,- Kč (dítě nad 6 let – tj. s odkladem školní docházky 40,-Kč)

Ceny od 1. 2. 2023

Celodenní 47,- Kč (dítě nad 6 let – tj. s odkladem školní docházky 50,-Kč)

Polodenní 36 – Kč (dítě nad 6 let – tj. s odkladem školní docházky 39,-Kč)

 

MŠ Nad Palatou:

Úhradu lze provést bankovním převodem na účet MŠ, č. ú. 27-6622700287/0100, případně poštovní složenkou. Odhlašování stravy lze provést do 8:00 hodin ráno.
e-mail: omluvy@msnadpalatou.cz, popř.tel.: 257 216 865

MŠ Pod Lipkami:

Úhradu lze provést bankovním převodem na účet MŠ, č. ú. 115-774290267/0100, případně poštovní složenkou. Odhlašování stravy lze provést do 8:00 hodin ráno.
e-mail: omluvy.podlipkami@msnadpalatou.cz, popř. tel.: 257 215 858

 

Variabilní symbol přidělí hospodářka školy při nástupu dítěte do MŠ.

Platba se provádí předem, nejpozději do 10. dne v měsíci.

Pozdní platba nebo neuhrazení platby je považováno za porušení školního řádu a může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.