logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Projekt OP VVV: Šablony II – MŠ Nad Palatou

Mateřská škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projektem s názvem „Šablony II – MŠ Nad Palatou“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011296

Realizace projektu: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021

Celková výše dotace: 621 884,- Kč

Zvolené aktivity projektu: personální podpora, Využití ICT ve vzdělávání, Projektový den v MŠ, DVPP