O nás

Naše školka se nachází v klidné vilové čtvrti v Praze 5. Vznikla v lednu 2001 sloučením více mateřských škol. Je pětitřídní, rozdělená do dvou budov, vzdálených od sebe cca 500m. Tři třídy MŠ najdete v ulici Nad Palatou 613, dvě třídy v budově Pod Lipkami 5. Součástí obou budov jsou školní jídelny. Děti i jejich rodiče velmi oceňují prostorné zahrady, vybavené množstvím herních prvků pro zábavu i přirozený pohybový rozvoj dětí.

Paní učitelky jsou zkušené, dovedou se vcítit do potřeb dítěte. Vytváří v mateřské škole atmosféru pohody, ve které se každé dítě cítí respektované a v bezpečí. Takové prostředí dítěti umožňuje rozvíjet se jako sebevědomá a citlivá osobnost. Má zájem zkoušet nové věci a navazovat kvalitní vztahy se svým okolím.

Do jednotlivých tříd zařazujeme děti po dohodě s rodiči nejčastěji podle věku. Můžeme tak nabízet dětem činnosti přesně podle jejich potřeb, zájmů a vyspělosti.

Využíváme především prožitkové učení a napodobování, které je pro děti předškolního věku nejefektivnější. Respektujeme při tom individuální tempo rozvoje každého našeho malého školáčka.

Naším cílem jsou spokojené děti i jejich rodiče.

Během roku pořádáme nebo navštěvujeme ve spolupráci s rodiči různé kulturní a společenské akce – divadla, Planetárium, Zahradní slavnost, karneval, sportovní dopoledne k MDD, Mikulášskou nadílku, Vánoční besídku s rodiči, výlety do přírody, exkurzi do ZOO koutku aj. podle momentální nabídky a možností školy.

Nabízíme kurzy plavání, otužování ve vlastní sauně a pobyt na školce v přírodě. Ve spolupráci s dětskými agenturami pak podle zájmu kroužek angličtiny, Logopedické říkánky, Veselé zpívání.