Program

S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Do kolečka dokola svět se s námi točí. Každé téma ve třídách rozpracujeme do kratších integrovaných bloků s různými náměty. V jejich průběhu děti zpívají, tančí, cvičí, vypráví si, malují, vyrábí a seznamují se světem kolem nás.

Organizace dne:

6.30 (7.00) – 9.45
ranní hry, individuální a skupinová práce s dětmi; průběžně svačina podle potřeby dítěte; vzdělávací činnosti řízené učitelkou podle plánované nabídky
9.45 – 11.45
pobyt venku na zahradě nebo vycházka (přizpůsobujeme aktuálnímu počasí)
11.45 – 12.45
hygiena, oběd; příprava k odpočinku a relaxaci
14.00 (14.30) – 17.00
odpolední svačina; zájmové činnosti, odpolední hry, popř. pobyt venku; rozchod dětí