logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Šablony III – MŠ Nad Palatou – projekt OP VVV

Mateřská škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projektem s názvem „Šablony III – MŠ Nad Palatou“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019184

Realizace projektu: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Celková výše dotace: 372 246,00,- Kč

Zvolené aktivity projektu:

Personální podpora
3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

Rozvojové aktivity MŠ
3.I/9 Projektový den ve výuce
3.I/10 Projektový den mimo školu