Zápis do MŠ

Vážení rodiče, zápis na nový školní rok 2023/2024 proběhne 2. a 3. května 2023. Přihlášky budou od 11. dubna ke stažení na https://zapisdoms-praha5.praha.eu/. S vyplněnou přihláškou, potvrzenou od pediatra, přijdete 2. 5. od 11 do 16.30 hod. nebo 3.5. od 10 do 13 hod. do budovy Nad Palatou 29/613. Rozdělení dětí do budovy nad Palatou nebo […]

Continue reading


Projekt OPPR – Modernizace pražských škol – „Učíme se pro budoucnost“

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“ Účelem poskytované finanční podpory je vybavení venkovního prostoru mateřské školy přístřeškem, zázemím a výukovými prvky pro výchovu k udržitelnému rozvoji/EVVO a polytechnice. Název projektu: Učíme se pro budoucnost Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001005 ORG / VS projektu* 2541005000005 / 2541005 Prioritní osa OP PPR 4 Vzdělání a […]

Continue reading


Projekt „Obědy do škol“-pomoc sociálně slabým rodinám

Pro zařazení do projektu „Obědy do škol „ je podmínka pobírat přídavek na dítě + jednu další sociální dávku (např. podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, invalidní důchod, příspěvek na bydlení, …).  Termín odevzdání do 30. 9. 2022 na Odbor školství, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 1.  patro. Pozor! Později již podat NELZE   Žadost-o-prispevek-2023 Platná pravidla […]

Continue reading


Šablony III – MŠ Nad Palatou – projekt OP VVV

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Mateřská škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projektem s názvem „Šablony III – MŠ Nad Palatou“ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019184 Realizace projektu: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023 Celková výše dotace: 372 246,00,- Kč Zvolené aktivity […]

Continue reading


Projekt OP VVV: Šablony II – MŠ Nad Palatou

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Mateřská škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projektem s názvem „Šablony II – MŠ Nad Palatou“ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011296 Realizace projektu: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021 Celková výše dotace: 621 884,- Kč Zvolené […]

Continue reading


Projekt „Šablony“ – OP VVV

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Mateřská škola je zapojena v dotačním programu  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projektem s názvem „Šablony – MŠ Nad Palatou“   Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií   Oblasti projektu   Personální podpora MŠ – Školní asistent Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta v […]

Continue reading