Projekt „Obědy do škol“-pomoc sociálně slabým rodinám

Pro zařazení do projektu „Obědy do škol „ je podmínka pobírat přídavek na dítě + jednu další sociální dávku (např. podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, invalidní důchod, příspěvek na bydlení, …).  Termín odevzdání do 30. 9. 2021 na Odbor školství, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 1.  patro. Pozor! Později již podat NELZE   Žádost o příspěvek […]

Continue reading


Šablony III – MŠ Nad Palatou – projekt OP VVV

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Mateřská škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projektem s názvem „Šablony III – MŠ Nad Palatou“ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019184 Realizace projektu: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023 Celková výše dotace: 372 246,00,- Kč Zvolené aktivity […]

Continue reading


Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Podle § 3 a § 6  vyhl. č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění stanovujeme výši úplaty o předškolním vzdělávání (školkovné) od 1.9.2021 na 1200 Kč za celodenní vzdělávání a  800 Kč  za polodenní vzdělávání Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí. 34 Směrnice – úplata za předšk. vzděl. […]

Continue reading


Páťák – občasník škol a školek Prahy 5 – nové číslo

Milí rodiče, rádi bychom Vás informovali o vydání nového čísla Páťáka. Hlavním tématem je tentokrát distanční výuka ze všech možných úhlů pohledu (děti, rodiče, učitelé, školy, zřizovatel, odborníci, psychologové,…) a byť jsme tento školní rok v omezeném režimu, reportáže a aktuality z akcí tvoří opět pestrou druhou část. Vloženou přílohu tentokrát tvoří „desatero“ pro učitele a rodiče […]

Continue reading


Projekt OP PPR – Multikulturní šablony pro MŠ Nad Palatou

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“   Přiděleno: 301 794,- Kč   Vyčerpáno:   Rozdíl:     Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitelky školy o příspěvek na operační program Praha „ Pól růstu“. Škole byla přidělena částka 301 794,– Kč pod názvem projektů „Multikulturní šablony pro MŠ Nad […]

Continue reading


Projekt OP VVV: Šablony II – MŠ Nad Palatou

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Mateřská škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projektem s názvem „Šablony II – MŠ Nad Palatou“ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011296 Realizace projektu: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021 Celková výše dotace: 621 884,- Kč Zvolené […]

Continue reading


Klub rodičů samoživitelů – odkaz

Klub svobodných matek z.s. je neziskovou organizací, která pomáhá všem rodičům samoživitelům z celé České republiky. Naše pomoc je zaměřena jak na rodiče, tak na jejich děti. Rodičům se snažíme pomáhat bezplatnou právní poradnou, ucelenými informacemi pro nejrůznější životní situace, do kterých se rodič samoživitel může dostat. Součástí našich služeb je i bezplatná právní pomoc […]

Continue reading


Projekt „Šablony“ – OP VVV

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Mateřská škola je zapojena v dotačním programu  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projektem s názvem „Šablony – MŠ Nad Palatou“   Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií   Oblasti projektu   Personální podpora MŠ – Školní asistent Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta v […]

Continue reading