Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Vážení rodiče, seznamovací informační schůzka pro rodiče dětí nově přijatých do naší MŠ proběhne: pro přijaté do MŠ Nad Palatou ve čtvrtek 23.6.2022 od 15.30 hod. v MŠ Nad Palatou pro přijaté do MŠ pod Lipkami v úterý 28.6.2022 od 15.30 hod. v MŠ Pod Lipkami Prosíme, pokuste se přijít bez dětí. Adaptační schůzka pro […]

Continue reading


Výsledky zápisu 2022/2023

Seznam identifikátorů přijatých dětí najdete zde: ZDE     Vážení rodiče. Zápis pro děti s trvalým pobytem v ČR pro nový školní rok bude probíhat 2. a 3.  května 2022. Zápis pro děti s udělenou dočasnou ochranou proběhne v červnu. Tyto děti dostanou formulář přihlášky při registraci v MŠ 2.6.2022. Pro ně nevyplňujte na webu nic. […]

Continue reading


Результати записую. Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023

Прийняті діти. Seznam přijatých dětí_zápis 2022-2023 identifikátor přijato do budovy 3 Nad Palatou 2 Pod Lipkami 4 Pod Lipkami     Ředitel Mateřské školy, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613, příspěvková organizace / Директор дитячого садкa Nad Palatou 613, Praha 5 – Smíchov oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona […]

Continue reading


Projekt OPPR – Modernizace pražských škol – „Učíme se pro budoucnost“

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“ Účelem poskytované finanční podpory je vybavení venkovního prostoru mateřské školy přístřeškem, zázemím a výukovými prvky pro výchovu k udržitelnému rozvoji/EVVO a polytechnice. Název projektu: Učíme se pro budoucnost Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001005 ORG / VS projektu* 2541005000005 / 2541005 Prioritní osa OP PPR 4 Vzdělání a […]

Continue reading


Projekt „Obědy do škol“-pomoc sociálně slabým rodinám

Pro zařazení do projektu „Obědy do škol „ je podmínka pobírat přídavek na dítě + jednu další sociální dávku (např. podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, invalidní důchod, příspěvek na bydlení, …).  Termín odevzdání do 30. 9. 2021 na Odbor školství, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 1.  patro. Pozor! Později již podat NELZE   Žádost o příspěvek […]

Continue reading


Šablony III – MŠ Nad Palatou – projekt OP VVV

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Mateřská škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projektem s názvem „Šablony III – MŠ Nad Palatou“ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019184 Realizace projektu: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023 Celková výše dotace: 372 246,00,- Kč Zvolené aktivity […]

Continue reading


Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Podle § 3 a § 6  vyhl. č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění stanovujeme výši úplaty o předškolním vzdělávání (školkovné) od 1.9.2021 na 1200 Kč za celodenní vzdělávání a  800 Kč  za polodenní vzdělávání Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí. 34 Směrnice – úplata za předšk. vzděl. […]

Continue reading


Projekt OP PPR – Multikulturní šablony pro MŠ Nad Palatou

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“   Přiděleno: 301 794,- Kč   Vyčerpáno:   Rozdíl:     Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitelky školy o příspěvek na operační program Praha „ Pól růstu“. Škole byla přidělena částka 301 794,– Kč pod názvem projektů „Multikulturní šablony pro MŠ Nad […]

Continue reading


Projekt OP VVV: Šablony II – MŠ Nad Palatou

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Mateřská škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projektem s názvem „Šablony II – MŠ Nad Palatou“ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011296 Realizace projektu: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021 Celková výše dotace: 621 884,- Kč Zvolené […]

Continue reading