logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Projekt „Šablony“ – OP VVV

Mateřská škola je zapojena v dotačním programu  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projektem s názvem „Šablony – MŠ Nad Palatou“

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Oblasti projektu

 

Personální podpora MŠ – Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta v mateřské škole. Umožní na určité období 2 let poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětem v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku samoobslužných činností pobytu ve škole, při akcích školy, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianta: Inkluze)

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání probíhá formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze.

 

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv v jiné MŠ, která má zkušenosti v oblasti inkluze

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagoga z vysílající mateřské školy během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe v oblasti, ve které chce pedagogický pracovník rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce.