Náš tým

Ředitelka školy: Bc. Pavla Vocelková

Zástupkyně ředitelky: Vladislava Němcová

MŠ Nad Palatou:

1. třída: Marta Lehká, Eleonóra Derková
2. třída:  Alena Sitová, Irena Pancová
3. třída: Bc.Kateřina Huňařová,  Eva Veselá, Mgr. Alla Shkriblyak (asistent pedagoga)
asistentka ředitelky: Gabriela Němcová
paní školnice: Eva Dudková
paní uklízečka: Eva Ficencová (zástup pí. Anna Chmelová)
pan vedoucí školní kuchyně: Luděk Vocelka
paní kuchařky:  Irena Schillerová, Hanna Růžičková

MŠ Pod Lipkami:

vedoucí pracoviště: Vladislava Němcová

1. třída: Vladislava Němcová, Marie Tomková, Irena Bartošová (školní asistent)
2. třída: Jana Lůžková, Lucie Mondeková, Dis, Věra Kafková (asistentka pedagoga)
paní školnice: Semira Jabbarová
paní uklízečka: Jiřina Houšková
pan vedoucí školní kuchyně:  Luděk Vocelka
paní vedoucí kuchařka:  Petra Maierová
paní kuchařky: Jarmila Čižmárová, Libuše Holopírková, Lucie Krásná, Olga Kliková,
Pamela                                              Novotná