Náš tým

Ředitelka školy: Bc. Pavla Vocelková

Zástupkyně ředitelky: Vladislava Němcová

MŠ Nad Palatou:

1. třída: Marta Lehká, Eleonóra Derková
2. třída:  Bc.Kateřina Huňařová, Bc.Pavla Vocelková, Eva Veselá
3. třída: Alena Sitová, Irena Pancová,  Mgr. Alla Shkriblyak (asistent pedagoga)
asistentka ředitelky:  Jana Krepčíková
paní školnice: Eva Dudková
paní uklízečka: Alena Wölfle
paní hospodářka a vedoucí školní kuchyně: Drahomíra Křepinská
paní kuchařky: Zdena Veselá, Irena Schillerová

MŠ Pod Lipkami:

1. třída: Vladislava Němcová (zástupkyně ředitelky), Marie Tomková, Irena Bartošová
2. třída: Jana Lůžková, Lucie Mondeková, Dis
paní školnice: Jana Pelikánová
paní uklízečka: Kateřina Vondrová
pan vedoucí školní kuchyně:  Luděk Vocelka
paní vedoucí kuchařka:  Petra Maierová
paní kuchařky: Jarmila Čižmárová, Hana Růžičková, Libuše Holopírková, Adriana Kaločaiová