Náš tým

Ředitelka školy: Bc. Pavla Vocelková

Zástupkyně ředitelky: Vladislava Němcová

MŠ Nad Palatou:

1. třída: Marta Lehká, Eleonóra Derková
2. třída:  Alena Sitová, Irena Pancová
3. třída: Bc.Kateřina Huňařová,  Eva Veselá, Mgr. Alla Shkriblyak (asistent pedagoga)
asistentka ředitelky:
paní školnice: Eva Dudková
paní uklízečka: Eva Ficencová
pan vedoucí školní kuchyně: Luděk Vocelka
paní kuchařky: Ivana Korsová, Irena Schillerová

MŠ Pod Lipkami:

1. třída: Vladislava Němcová (zástupkyně ředitelky), Marie Tomková, Irena Bartošová
2. třída: Jana Lůžková, Lucie Mondeková, Dis, Věra Kafková (asistentka pedagoga)
paní školnice: Jana Pelikánová
paní uklízečka: 
pan vedoucí školní kuchyně:  Luděk Vocelka
paní vedoucí kuchařka:  Petra Maierová
paní kuchařky: Jarmila Čižmárová, Hana Růžičková, Libuše Holopírková