Ceník a platby

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Školní rok 2023/2024

Jednotná sazba za měsíc 1 400,- Kč.

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

Úhradu lze provést bankovním převodem na účet MŠ, č. účtu 27-6622660297/0100, případně poštovní složenkou nebo v hotovosti do pokladny školy.

Variabilní symbol bude dítěti přidělen při nástupu do MŠ.

Pozdní platba nebo neuhrazení platby je považováno za porušení školního řádu a může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

 

Stravné od 1.9.2023

Celodenní 50,- Kč (dítě nad 6 let – tj. s odkladem školní docházky 52,-Kč).

Polodenní 38,- Kč , ((dítě nad 6 let – tj. s odkladem školní docházky 40,-Kč)

MŠ Nad Palatou:

Úhradu lze provést bankovním převodem na účet MŠ, č. účtu 27-6622700287 /0100, případně poštovní složenkou nebo v hotovosti do pokladny školní jídelny.

MŠ Pod Lipkami:

Úhradu lze provést bankovním převodem na účet MŠ, č. účtu 115-774290267 /0100, případně poštovní složenkou  nebo v hotovosti do pokladny školní jídelny.

Variabilní symbol bude dítěti přidělen při nástupu do MŠ. Vždy ho uvádějte u platby.

Platba se provádí předem, nejpozději do 10. dne v měsíci.

Pozdní platba nebo neuhrazení platby je považováno za porušení školního řádu a může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.