Ceník a platby

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Školní rok 2021/2022

Základní sazba za měsíc 1 200,- Kč.

Snížená sazba za měsíc 800,- Kč (děti polodenní).

Úplata pro školní rok 2022/2023 bude 1.300,- Kč (polodenní 860,- Kč) – od 1.9. 2022

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

Úplata v ČERVENCI 2022: 0,- Kč

v SRPNU 2022: 540,- Kč (pro děti přihlášené k prázdninovému provozu), ostatní: 0,- Kč

Splatnost prázdninové úplaty:  10. 6. 2022

Úhradu lze provést bankovním převodem na účet MŠ, č. účtu 27-6622660297/0100, případně poštovní složenkou nebo v hotovosti do pokladny školy.

Variabilní symbol bude dítěti přidělen při nástupu do MŠ.

Pozdní platba nebo neuhrazení platby je považováno za porušení školního řádu a může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

 

Stravné od 1.1.2022

Celodenní 44,- Kč (dítě nad 6 let – tj. s odkladem školní docházky 47,-Kč).

Polodenní 34,- Kč , ((dítě nad 6 let – tj. s odkladem školní docházky 36,-Kč)

 

MŠ Nad Palatou:

Úhradu lze provést bankovním převodem na účet MŠ, č. účtu 27-6622700287 /0100, případně poštovní složenkou nebo v hotovosti do pokladny školní jídelny.

MŠ Pod Lipkami:

Úhradu lze provést bankovním převodem na účet MŠ, č. účtu 115-774290267 /0100, případně poštovní složenkou  nebo v hotovosti do pokladny školní jídelny.

Variabilní symbol bude dítěti přidělen při nástupu do MŠ.

Platba se provádí předem, nejpozději do 10. dne v měsíci.

Pozdní platba nebo neuhrazení platby je považováno za porušení školního řádu a může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.