Kontakty

Název školy: Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613, příspěvková organizace
Zřizovatel: Městská část Praha 5
IČO: 70107793

Adresa: Nad Palatou 613/29, Praha 5 – Smíchov
Telefon: +420 257 216 865
Ředitelka školy: Bc. Pavla Vocelková
Mobil: +420 733 774 983
E-mail: reditelka@msnadpalatou.cz

Hospodářka školy: 
Mobil: 

E-mail:
 hospodarka@msnadpalatou.cz

Odloučené pracoviště: Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 – Smíchov
Telefon: +420 257 215 858
Statutární zástupce: Vladislava Němcová
Mobil: +420 737 387 365
E-mail: zastupkyne@msnadpalatou.cz

Vedoucí šk. kuchyně Pod Lipkami: Luděk Vocelka
Mobil: +420 731 485 166
E-mail: kuchyne.podlipkami@seznam.cz

ID datové schránky: aaqkxsi

Kontaktní informace na pověřence GDPR